Υπηρεσίες

Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις:

 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή μέσω Διαδικτύου (Taxisnet, Intrastat) όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδσήματος (Ε1, Ε2, Ε3) και ακίνητης περιουσίας (Ε9).
 • Άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος μετά την υποβολή των δηλώσεων (τι θα πληρώσετε ή τι θα σας επιστραφεί).
 • Δημιουργία Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • Υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και συμπλήρωση του εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου.
 • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης.
 • Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων επιδότησης ενοικίου.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ομογενών και αλλοδαπών.
 • Γονικές παροχές, κληρονομικά, μεταβιβάσεις ακινήτων, δηλώσεις Κτηματολογίου.
 • Χορήγηση πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης νέας κατοικίας από την Εφορία.
 • Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν.

Υπηρεσίες προς ιδιώτες:

 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή μέσω Διαδικτύου (Taxisnet, Intrastat) όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδσήματος (Ε1, Ε2, Ε3) και ακίνητης περιουσίας (Ε9).
 • Άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος μετά την υποβολή των δηλώσεων (τι θα πληρώσετε ή τι θα σας επιστραφεί).
 • Δημιουργία Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • Υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και συμπλήρωση του εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου.
 • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης.
 • Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων επιδότησης ενοικίου.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ομογενών και αλλοδαπών.
 • Γονικές παροχές, κληρονομικά, μεταβιβάσεις ακινήτων, δηλώσεις Κτηματολογίου.
 • Χορήγηση πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης νέας κατοικίας από την Εφορία.
 • Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν.
el